Picture

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława

Specjalizacja

  • Angiologia
  • Choroby wewnętrzne
  • Hipertensjologia
  • Nefrologia

Miejsce pracy

Przebieg pracy zawodowej

2008– Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2000– Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ŚlAM (kierownik)
1992– Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych
1996–2002 Dziekan Wydziału Lekarskiego ŚlAM
1978–2000 Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej (profesor od 1993 roku)

Dorobek naukowy

Wykształcenie przed- i podyplomowe
1978 - dyplom lekarza (Wydział Lekarski, ŚlAM)
1982 - stopień doktora nauk medycznych
1987 - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
1998 - tytuł profesora medycyny
1986 - specjalizacja z chorób wewnętrznych
1989 - specjalizacja z nefrologii
2003 - specjalizacja z angiologii
2006 - specjalizacja z hipertensjologii

Autor lub współautor ponad 150 opublikowanych prac naukowych

Dorobek zawodowy

Staże zagraniczne
1984 - Klinika Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu (6 miesięcy); Instytut Immunobiologiczny im. Maxa Plancka we Freiburgu (6 miesięcy), (prof. E. Ritz)
1985 - Laboratorium Szpitala Tenon w Paryżu (2 miesiące), (prof. G. Richet)
1989/1990 - Klinika Nefrologii Uniwersytetu we Freiburgu (3 miesiące), (prof. M. Brandis)

Zainteresowania zawodowe

Patofizjologia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, białko Tamma-Horsfalla, otyłość i zespół metaboliczny, geriatria

Przynależność do towarzystw i organizacji

Towarzystwo Internistów Polskich
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Polskie Towarzystwo Lekarskie
EDTA-ECA
ISN
ESCI

Inne informacje

Nagrody i odznaczenia
Nagrody Naukowe Ministra Zdrowia (zespołowe): 1989, 1994
Nagrody JM Rektora:
naukowe (zespołowe – 8 razy)
dydaktyczne (indywidualne – 10 razy)
organizacyjne (5 razy)
Odznaka „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” – 1998
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1999
Laur Pięćdziesięciolecia ŚlAM – 1998
Złoty Krzyż Zasługi – 2004
Medal 60-lecia SUM – 2008

Szczególne osiągnięcia:
- organizacja od podstaw Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
- 20 letnie sprawowanie funkcji konsultanta wojewódzkiego ds. chorób wewnętrznych
- tłumaczenie kolejnych wydań „Medycyny Wewnętrznej” Herolda (jeden z podstawowych podręczników dla studentów i lekarzy)
Udostępnij:

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies